Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Kindcentrum De Stern is een nieuwe school in Park 16Hhoven. Na de kerstvakantie hebben we de deuren geopend van onze tijdelijke huisvesting aan de Xerxesweg. Deze locatie ligt vrij in het groen en heeft een fijn schoolplein om te kunnen spelen, onze eerste huisvestingsfase.

Na deze eerste huisvestingsfase gaan we verhuizen naar huisvestingsfase 2. Deze locatie ligt iets ten noorden van de huidige plek. Ook deze plek ligt midden in het groen en is via een fietspad verbonden aan Park 16Hoven en goed bereikbaar met de auto.  Deze semi tijdelijke fase is nodig om ruimte te maken om de woonwijk Park 16Hoven verder te ontwikkelen. We vestigen ons definitief als de locatie binnen Park 16 Hoven vrij is om ons daar definitief te vestigen.

De definitieve vestigingslocatie van Kindcentrum De Stern zal oploop afstand zijn van de tweede fase en een plek vinden in de wijk Park 16Hoven.