Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Het is mogelijk om aan te melden en in te schrijven voor naschoolse opvang bij het Kind Centrum de Stern. De na- schoolse opvang sluit aan bij de schooltijden van basisschool De Stern en houdt rekening met de keuze van de brede school aanbieding voor groep 3-8.
De Na-schoolse opvang start voor groep 1-2 op maandag tot vrijdag om 14.00 uur tot 18.15 uur.
De na-schoolse opvang van groep 3-5 start naar keuze aansluitend om 14.00 uur of aan sluiten aan het brede schoolblok om 15.15 uur.
Het aanmeldingsformulier voor na-schoolse opvang kunt aanvragen via de mail s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl