Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Kindcentrum De Stern staat voor natuurlijk onderwijs waarin kinderen van en met elkaar leren. Binnen het Kindcentrum werken school en kinderopvang nauw samen. Zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en geven kinderen alle ruimte hun talenten te ontwikkelen. De natuur en het ritme van de seizoenen nemen daarbij een belangrijke plaats in. En zowel op school als op de kinderopvang zijn cognitieve vaardigheden net zo belangrijk als sociale intelligentie en creativiteit.

KindeRdam verzorgt op IKC De Stern de buitenschoolse opvang. Vanaf september 2020 is er ook een peuterspeelgroep en kinderdagopvang. Wil je meer informatie of inschrijven voor naschoolse opvang? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies, (010) 44 300 36, of klik hier.

De naschoolse opvang (NSO) sluit aan bij de schooltijden van basisschool De Stern en houdt rekening met de keuze van de brede school aanbieding voor groep 3-8.
De naschoolse opvang start voor groep 1-2 op maandag tot vrijdag om 14.00 uur tot 18.30 uur.
De naschoolse opvang van groep 3-5 start naar keuze aansluitend om 14.00 uur of aansluitend aan het brede schoolblok om 15.15 uur.