Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Aannamebeleid voor de kleuterklas

Vooraf aan de inschrijving geven we informatie over onze school en de achtergrond van ons onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de school krijgen en op grond daarvan voor onze school kiezen.
Het doel van de aannameprocedure is om te zorgen dat onze school datgene kan bieden wat het kind nodig heeft.
We streven ernaar dat de klassen een evenwichtige samenstelling hebben.

 

Informatie

  • U kunt als ouder op verschillende manieren informatie over onze school krijgen:
    • De website van de school kijken: www.kc-destern.nl.
    • Mondeling: tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag.
    • Schriftelijk: de school stuurt u informatie digitaal.

 

Kennismakingsgesprek en aanmelding

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind(eren) aan te melden op onze school, maakt u vooraf een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek wordt ouders verzocht om een kennismakingsformulier en kindformulier in te vullen en retour te sturen.

Het kennismakingsgesprek is een uitgebreid gesprek waarin in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: ons onderwijs, reilen en zeilen in de groepen, verwachtingen van u als ouders, ouderbetrokkenheid, ouderbijdrage en natuurlijk horen we graag iets over uw kind.

Vervolgens beoordeelt de directie van de school de aanmelding. Kinderen die al een broer of een zus hebben, kunnen direct aangemeld worden. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Ten slotte zal de directie contact opnemen met ouders en bericht geven of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst komt.
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

 

De eerste schooldag

Voor veel kinderen en hun ouders is het een magisch moment als het kind vier jaar wordt. In de weken voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen komen wennen in hun nieuwe klas.

Voor de vierde verjaardag van het kind wordt er door de kleuterjuf telefonisch contact opgenomen om wendagen af te spreken. Ook het kind zelf krijgt een uitnodigingskaartje waarop het kind van harte welkom wordt geheten op de afgesproken wenmomenten. De 4e verjaardag wordt nog niet gevierd op school. Het 5e verjaardagsfeest is de eerste schoolverjaardag dat we vieren op de basisschool van de Stern.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie kunnen kleuters niet meer instromen. Kleuters die in deze periode vier jaar worden, zijn na de zomervakantie welkom. De belangrijkste reden is dat een periode van vier weken of minder te kort is om te wennen aan het klassengebeuren met zicht op de zomervakantie.

Bent u enthousiast over ons onderwijs en wilt u uw kind(eren) aanmelden?
Dan kunt u dit kenbaar maken via info@kc-destern.nl of via ons contactformulier.

Aanmeldformulier