Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

In de tweede fase huist het kinderdagverblijf  zich in het Kind Centrum De Stern. Op dit moment is het niet mogelijk om in te schrijven voor het kinderdagverblijf.