Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Kindcentrum De Stern staat voor natuurlijk onderwijs waarin kinderen van en met elkaar leren. Binnen het Kindcentrum werken school en kinderopvang nauw samen. Zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en geven kinderen alle ruimte hun talenten te ontwikkelen. De natuur en het ritme van de seizoenen nemen daarbij een belangrijke plaats in. En zowel op school als op de kinderopvang zijn cognitieve vaardigheden net zo belangrijk als sociale intelligentie en creativiteit.

KindeRdam verzorgt op IKC De Stern de voor- en naschoolse opvang. Vanaf september 2020 is er ook een peuteropvang en kinderdagopvang. Wil je meer informatie over het inschrijven voor de voorschoolse opvang? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies, (010) 44 300 36, of klik hier.