Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

In de tweede fase is het mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse opvang bij Kind Centrum De Stern. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te melden voor de voorschoolse opvang.