Skip to content

Midden- en bovenbouw: groep 3, groep 4, groep 5/6 & groep 7/8

De Stern is een groeiende school. Daardoor zijn er nu nog een aantal combinatiegroepen. In de bovenbouw is er de combinatiegroep 5/6 en de combinatiegroep 7/8. In de middenbouw zijn er geen combinatiegroepen, groep 3 en groep 4 is gesplitst. Uiteindelijk zal de De Stern uitgroeien tot een homogene school. Dit betekent dat wij willen werken met homogene groepen vanaf groep 3 t/m groep 8.

Bloklessen en vaklessen

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen in de ochtend bloklessen. Bloklessen duren 1,5 tot 2 uur waarin we de kernvakken verdiepen. We gaan intensief bezig zijn met een onderwerp uit de lesstof en dit onderwerp wordt vanuit verschillende kanten aangevlogen. Zo’n blok van verdieping biedt de gelegenheid om de geboden stof te verwerken. Tijdens deze bloklessen differentiëren we op drie niveaus, zodat alle leerlingen geïnspireerd en geprikkeld worden.

Wat eigen is gemaakt, vindt zijn vervolg na de blokles. Dan is het tijd om de stof te oefenen en te automatiseren. Ook hier blijven we differentiëren op drie niveaus.

Na de blokles worden vakken als handvaardigheid, kunst, schilderen, tekenen, muziek, toneel en dans afgewisseld met vakken zoals natuur, wereldoriëntatie, mediawijsheid, wetenschap en techniek. Die laatste vakken maken deel uit van ontwerpend en onderzoekend leren.

Een vernieuwende manier van onderwijs, die aan het eind van een periode leidt tot het presenteren van de stof.

Schooltijden en pauzes

Vanaf groep 3 begint voor leerlingen de school om 8.25 uur. Dan neemt de leerkracht de groep mee naar binnen. Om 14.00 uur is de school uit voor groep 3 en groep 4 en om 14:15 is de school uit voor de groepen 5/6 en 7/8. Op De Stern werken wij met een vijf-gelijke dagen rooster. Dit houdt in dat we elke dag om 14.00 uur / 14:15 uur uit gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat het ritme dat ontstaat, op een positieve manier bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Na school kan de leerling zich inschrijven voor een Brede School activiteit. Deze activiteit duurt tot 15.15 uur.

De midden-en bovenbouw leerlingen hebben twee keer pauze. Eenmaal 20 minuten en de tweede pauze duurt 40 minuten. Op deze manier worden rust en activiteit voldoende afgewisseld waardoor het kind zich gedurende de dag beter kan concentreren.

Beide pauzes worden op school genoten. Tijdens de eerste pauze is er gelegenheid om een tussendoortje te nuttigen en buiten te spelen. Tijdens de tweede pauze wordt er in de klas in rust en stilte gegeten, waarna de kinderen de tweede 20 minuten naar buiten gaan om te spelen. De leerlingen nemen hun lunch en tussendoortjes vanuit huis mee.

Wij hechten waarde aan de gezondheid van onze leerlingen en vragen daarom aan ouders om hen gezonde tussendoortjes en lunches mee te geven.

Back To Top