Skip to content

Missie

Met De Stern vlieg je naar grote hoogte

Een kind dat aan het eind van groep 8 afscheid neemt van Kindcentrum De Stern, neemt afscheid van een schoolperiode waarin hij liefdevolle aandacht heeft gekregen bij het leren en spelen door alle teamleden van onderwijs en opvang. Het kind is klaar om zijn weg te bewandelen in het voortgezet onderwijs. We willen dat kinderen zichzelf gewild en gezien voelen en dat ze geleerd hebben op zichzelf en op anderen te vertrouwen. Kindcentrum De Stern draagt bij aan de verbreding en verdieping van hun interesse voor de maatschappij en de wereld.

Visie

Onderzoek alles en behoud het goede

Identiteit
De Stern is een Kindcentrum voor vernieuwend onderwijs en opvang. Vernieuwend onderwijs biedt onderwijs gericht op de ontwikkelingsfase van het  kind en spreekt hart, hoofd en handen aan. Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor vernieuwend onderwijs dat is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw. Scholen die uit deze visies zijn voortgekomen zijn de Montessori-, Dalton-, Vrije-, Jenaplan- en Freinetscholen. Al deze concepten namen afstand van het mechanische, klassikale onderwijs en richten zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Op De Stern is dat ook het uitgangspunt. Op De Stern leren we samen met de groep én individueel; leren is natuurlijk beleven.

Natuur
Kindcentrum De Stern staat voor natuurlijk onderwijs en opvang. Het ritme van de seizoenen en de wijsheid van de natuur geeft invulling aan de onderwijsthema’s. Wij volgen het jaarritme van de natuur en vieren de christelijke jaarfeesten. Dit maakt kinderen bewust van het jaarverloop en draagt bij aan verbondenheid met de natuur. We onderhouden onze eigen schoolmoestuin, bieden vakken als heemkunde en dierkunde.

Onderwijs in de 21e eeuw
Basisschool De Stern is een school van deze tijd. Onderwijs in media en ICT is dan ook een belangrijk onderdeel en behoort tot de kernvakken. Kinderen leren vanaf de middenbouw om te gaan met verschillende programma’s zoals Word en PowerPoint. Ook leren ze veilig gebruik maken van internet en blind typen. Vaardigheden die passen binnen de 21e vaardigheden net als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, sociale en culturele vaardigheden en informatievaardigheden.

Pedagogiek binnen het onderwijs
In het onderwijs werken we aan een sfeer van rust, structuur en evenwicht waar ieder kind, elke ouder en elk teamlid zich veilig voelt. De teamleden gebruiken zachte stemmen en zijn een voorbeeldfunctie voor het kind. Zij bewaren hun kalmte en ‘voorleven’ zoals wij dat van kinderen verwachten. De sfeer is niet autoritair, maar vanuit de autoriteit van de leerkrachten is er ruimte voor het kind om te zijn wie het is. We handelen vanuit respect voor elkaar. We bieden de kinderen grenzen met liefde en vertrouwen het kind om daar gehoor aan te geven. Wanneer een kind hier moeite mee heeft, gaan we op onderzoek  uit om de hulpvraag van het kind te begrijpen en een antwoord te zoeken.

Back To Top