Skip to content

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.

Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de leiding/ directeur van het Kindcentrum.  Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de (van de directie niet afhankelijke) contactpersoon van de school. Deze gaat met u na of het probleem nog door een gesprek kan worden opgelost. De naam van de contactpersoon is Marjolein Smit (vertrouwenspersoon). U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school 010-790 11 61.

Indien u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de Heer Schouten, staf onderwijs en kwaliteit van de stichting. Hij is te bereiken via 010-4125101. Als u vindt dat hij de klacht niet goed oplost door de stichting, kunt u contact opnemen met de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon van de stichting.

Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan worden langs die lijn afgehandeld.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie GCBO
Postbus 394
3440 AJ  Woerden

070-3861697

info@gsbo.nl

www.gcbo.nl

Back To Top