Skip to content

De Stern heeft een medezeggenschapsraad ‘onderwijs’ en een oudercommissie ‘opvang’, samen vormen zij de IKC-Raad. De oudergeleding en een personeelsgeleding  vormen samen de raad voor onderwijs en opvang. Zij zijn gesprekspartner voor de leiding van het IKC.
De IKC raad biedt ouders en medewerkers de gelegenheid om mee te denken, voorstellen te doen en mee te beslissen over het beleid op onderwijs en opvang. Hierbij staan de belangen van de kinderen, het onderwijzend ook het niet-onderwijzend personeel en de ouders centraal. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is nadrukkelijk niet de taak van de IKC Raad om de belangen van individuen te behartigen.

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding wordt voorgedragen uit het team. De leden hebben zitting van maximaal 2 jaar.

De verslagen van de IKC Raad vergaderingen zijn te lezen op de website van de school. En uiteraard zijn de IKC Raad-ouders ook gewoon ouders, die ouderavonden bijwonen, op het schoolplein een praatje maken en helpen bij de jaarfeesten in de klassen van hun kinderen. Maak gerust een praatje als er zaken zijn die gezegd moeten worden of over dat wat u bezighoudt: ze zijn ervoor!
De namen van de leden van de IKC Raad vindt u op de website.
U kunt de IKC Raad bereiken via IKC-Raad@kc-destern.nl.

Verslagen:

Back To Top