Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

De Stern heeft een medezeggenschapsraad. De leden van deze MR zijn namens alle ouders en het personeel van de school, gesprekspartner van de schoolleiding. De leden van de raad hebben recht op inzage in allerlei schoolzaken en kunnen dus uitstekend dienen als een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.

Een MR is bevoegd om de schoolleiding voorstellen te doen over ‘alle aangelegenheden betreffende de school’. Zij heeft dus een brede adviserende functie. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding wordt voorgedragen uit het team. De leden hebben zitting van maximaal 2 jaar.

De verslagen van de MR vergaderingen zijn te lezen op de website van de school. Verder presenteert de MR zich geregeld in de tussentijdse berichten en in de schoolkrant. En uiteraard zijn de MR-ouders ook gewoon ouders, die ouderavonden bijwonen, op het schoolplein een praatje maken en helpen bij de jaarfeesten in de klassen van hun kinderen. Spreekt u hen alstublieft aan als er zaken zijn die gezegd moeten worden: ze zijn ervoor! De namen van de leden van de medezeggenschapsraad vindt u op de website. U kunt de MR bereiken via mrdestern@kindenonderwijsrotterdam.nl.