Skip to content

Om een prettige en veilige schoolomgeving te kunnen bieden zijn er afspraken nodig over hoe we met elkaar en bepaalde zaken omgaan. Deze afspraken hebben we vastgelegd in onze schoolregels. Wij verzoeken u vriendelijk hier notie van te nemen zodat we deze regels samen in ere houden.

Brengen en halen

Kleuters

Om 8:20 uur gaan de schooldeuren open en mogen de ouders met de kleuters naar binnen en nemen daar afscheid. Om 8:30 uur gaat de kleuterklas beginnen en verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd afscheid te nemen van uw zoon of dochter en de school te verlaten. We houden graag de vloer van de klassen schoon, wilt u daar rekening mee houden bij het betreden van de klassen. De juf brengt de kinderen om 14.00 uur mee naar buiten aan het eind van de schooldag waar de ouders de kinderen ophalen. De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden eerder uit de klas opgehaald.

Midden- en bovenbouw

De leerkrachten van de midden- en bovenbouw groepen halen de kinderen om 8:20 uur op van het schoolplein. De ouders van deze kinderen nemen afscheid van hen op het schoolplein. Om 8:25 uur starten de lessen. Juf brengt de kinderen om 14.00-14.15 uur mee naar buiten aan het eind van de schooldag waar de ouders de kinderen ophalen. De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan worden eerder uit de klas opgehaald.

Contactregels

Heeft u een berichtje of een mededeling voor de leerkracht dan kunt u ’s morgens mailen of een briefje meegeven aan uw zoon of dochter. Wilt u iets bespreken met de leerkracht dan kunt u een afspraak maken of na schooltijd even binnen lopen bij de desbetreffende leerkracht. Bij de deur van de kleuterklas ligt een notitieboekje waarin u de leerkracht van iets op de hoogte kunt stellen. Na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om even in de klas te kijken met uw kind (eren).

Regels in en om het gebouw

Bij het halen en brengen van leerlingen kunt u gebruik maken van de parkeervakken voor de toegangsweg naar school. Wij vragen u de toegangsweg naar school toe vrij te houden, evenals de uitgang van onze toegangsweg. Op de stoep en op het plein mag niet worden gefietst. Honden worden niet toegelaten op het schoolplein en in de school. We zien er met elkaar op toe dat er niet gerend wordt en we niet luidruchtig zijn, om gevaarlijke en storende situatie te voorkomen.

Gedrag in de school

  • Iedereen is welkom.
  • Wij pesten elkaar niet.
  • Wij zijn vriendelijk tegen elkaar.
  • In de school mag niet gerend worden.
  • Jassen hangen we netjes aan de kapstokken.
  • De toiletten worden netjes gehouden. ‘Ongelukjes’ worden direct bij de leerkracht gemeld.

Lerarenkamer

De lerarenkamer is alléén toegankelijk voor de leraren.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de leerkracht. De voorwerpen worden bewaard in een mand in de gang en blijven daar tot de eerst volgende vakantieperiode.

Beschadigingen

Indien een leerling beschadigingen toebrengt aan schoolgebouw of inventaris zullen de kosten voor reparatie of vervanging alsmede de daaruit voortvloeiende administratiekosten bij de betreffende ouders/verzorgers in rekening worden gebracht.

Overige schoolregels

Roken
Roken in de schoolgebouwen is niet toegestaan.

Snoep
Snoep is onder schooltijd niet toegestaan, ook niet op het plein.

Mobiele telefoons, camera’s
Onder schooltijd dienen mobiele telefoons van de leerlingen uitgeschakeld te zijn en worden bewaard op de vaste plek in de klas. Bij overtreding wordt de telefoon in beslag genomen. Deze kan door de ouder/verzorger van de leerling opgehaald worden bij de leerkracht. Na schooltijd mag het mobieltje buiten het plein aangezet worden.

In de school mag door ouders geen gebruikt worden gemaakt van een mobiele telefoon. Er mag in en om de school niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder toestemming van de schoolleiding.

Back To Top