Skip to content

De Stern heeft twee kleutergroepen. In de instroomgroep zitten kinderen van vier en vijf jaar en in de kleutergroep 1-2 zitten kinderen van vijf tot zes jaar. Omdat De Stern een groeischool is stromen de kleuters in de instroomklas. Zo kunnen zij wennen aan alle gewoontes en een overstap maken van de peuter naar de kleuterleeftijd. In groep 1-2 gaan de kleuters op weg samen met juf.

De kleuterklassen zijn huiselijk en met bijzondere aandacht ingericht. Al het materiaal is mooi gevormd en zoveel mogelijk van natuurlijke grondstoffen: lappenpoppen, kabouters, muziekblokjes, blokken, planken, keukengerei, verkleedlappen en kleren. Het speelgoed is niet

‘af ‘; het is bruikbaar voor meerdere doeleinden en stimuleert de fantasie. Wij gaan zorgzaam met de materialen om en stimuleren de verwondering over de seizoenen en de verrassingen die de natuur biedt.

Spelen en leren

Aan de levensbehoefte om te spelen wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Spelen is noodzakelijk voor een gezonde lichamelijke en motorische ontwikkeling en het brengt de fantasie in beweging. Deze scheppende fantasie is de basis voor creatief- en probleemoplossend denken op latere leeftijd. Ook worden sociale vaardigheden ontwikkeld en geoefend in het vrije spel mede door het feit dat kleuters van verschillende leeftijden met elkaar omgaan.
Al spelend leren de kinderen in hun spel en met het materiaal uit de kleuterklas.

Een gezamenlijk klassikaal deel van de ochtend bestaat uit het dagelijkse ochtendspel. Dit spel sluit aan op de seizoenen en de jaarfeesten samen met juf zingen en bewegen de kinderen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om zaaien, oogsten, de Drie Koningen en de wortelkinderen. Elke ochtend is er het vrije spel. De kleuters spelen dan naar eigen voorkeur. De leerkracht begeleidt, stimuleert en observeert de kinderen. Vaak ook is de leerkracht tijdens dit spel actief bezig met allerlei huishoudelijk werk, nabootsen, ontdekken en benoemen zijn elementen die we terugvinden in het kleuterspel. Tijdens de leerkring ontdekken de kinderen nieuwe dingen, leren ze nieuwe begrippen en krijgen ze verdieping voor het spel van de dag van morgen.

Tekenen, schilderen, boetseren en knutselen

Dagelijks worden er verschillende activiteiten gedaan zoals tekenen, schilderen met waterverf, boetseren met klei en bijenwas en knutselen met allerlei materialen.

Steeds meer worden deze activiteiten in kleinere groepen gedaan zodat de kinderen zich individueler kunnen uiten en ieder kind zijn eigen taal kan spreken. Dit stimuleert de zelfredzaamheid van de kinderen. Eenmaal per week is er kleutereuritmie.

Zelf gebakken brood eten, vertellen

Een rustpunt in de ochtend is de gezamenlijke maaltijd. Op woensdag wordt er zelf brood gebakken. Aan het eind van de ochtend wordt er door de kleuterleerkracht verteld. Meestal zijn dit sprookjes of verhalen die aansluiten bij het seizoen of de periode. De beelden die in de bakersprookjes naar voren komen, zijn belangrijk voor het kind. Het mooie taalgebruik in de sprookjes is belangrijk voor de taalontwikkeling en de herhaling stimuleert het geheugen. Meer informatie vindt u in onze kleutergids.

Back To Top