Skip to content

Wij vinden het belangrijk dat de jongste kinderen minder belast worden dan de oudere kinderen. Daarom hebben de kleuters in verhouding meer pauze en buitenspeelmomenten dan de oudere kinderen. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat de oudere kinderen zich goed voorbereid voelen wanneer zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Om deze reden gaat de bovenbouw later uit dan de onderbouw. Op deze manier oefenen zij om langer in school te zijn en trainen zij hun concentratie.

Kleuters

School begint voor de kleuters om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mag u uw zoon of dochter naar de klas brengen. School is uit om 14.00 uur. De kleuterjuf brengt de kinderen naar het schoolplein. Daar staan de ouders en verzorgers klaar om de kinderen op te halen.

Groep 3 en 4

De school begint om 8.25 uur. De kinderen wachten op het plein en de leerkracht komt de kinderen om 8.25 uur ophalen om gezamenlijk naar binnen te gaan. De school is uit om 14.00 uur. De leerkracht brengt de kinderen naar het schoolplein. Daar staan de ouders en verzorgers klaar om de kinderen op te halen.

Groep 5/6 & 7/8

De school begint om 8.25 uur. De kinderen wachten op het plein en de leerkracht komt de kinderen om 8.25 uur ophalen om gezamenlijk naar binnen te gaan. De school is uit om 14.15 uur. De leerkracht brengt de kinderen naar het schoolplein. Daar staan de ouders en verzorgers klaar om de kinderen op te halen. Vanaf groep 6 mogen kinderen die in de wijk wonen ook zelfstandig naar huis als u daar als ouder de voorkeur aan geeft. Overleg dit altijd met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Brede School

De activiteiten van de Brede School vangen voor groep 3-4-5 aan, om 14.00 uur en eindigen om 15.15 uur. De vakleerkracht brengt de kinderen na afloop van de activiteit naar het schoolplein waar ouders en verzorgers klaarstaan om de kinderen op te halen. Of de kinderen worden opgevangen op de na-schoolse opvang.

Back To Top