Skip to content

Een deel van een groot geheel

Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Basisschool De Stern valt onder het bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam.

Regelmatig spreekt het bestuur met de schooldirecteuren om richting te geven aan het beleid en zich goed op de hoogte te stellen van het werk op de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het College van Bestuur zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor voortdurende impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen.

Het College van Bestuur vormt een belangrijke schakel met de omgeving in Rotterdam. Zij onderhoudt de contacten met het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeentelijke politiek. Zij vormt daarmee een belangrijke inspiratiebron voor de scholen om richting te geven aan het onderwijs van de toekomst binnen de door het bestuur gestelde kaders.

In een managementstatuut is weergegeven welke en hoe de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan stafmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd.

Het College van Bestuur bestaat uit één lid:

De heer R. van den Berg, voorzitter College van Bestuur (r.vandenberg@kindenonderwijsrotterdam.nl)

De stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur, vastgesteld door de PO-Raad. Wij hanteren de uitgangspunten van de code bij het dagelijkse werk en gaan op verantwoorde wijze om met de vrijheid die deze code biedt. Wij streven er naar dat het gestelde in deze code zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt toegepast binnen de scholen op basis van de wet. Zie hier de link voor het document ‘Code Goed Bestuur’

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

t.a.v. de heer R. van den Berg
Voorzitter College van Bestuur
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam

Kinderdam

Basisschool De Stern is onderdeel van Kindcentrum De Stern. In de praktijk houdt dit in dat basisonderwijs, buitenschoolse opvang, peutergroep en dagopvang samenwerken en op elkaar aansluiten. Binnen Kindcentrum De Stern wordt de buitenschoolse opvang, de peutergroep en de dagopvang verzorgd door KindeRdam. Kijk op www.kinderdam.nl voor meer informatie over kinderopvang.

Voor vragen over uw inschrijvingen of contract kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Klantadvies. Bij voorkeur per mail naar klantadvies@kinderdam.nl. Bellen kan via (010) 44 300 36.

Onze klantadviseurs zijn telefonisch bereikbaar op:

Maandag 8.30 -17.00 uur
Dinsdag  8.30 -17.00 uur
Woensdag 8.30-17.00 uur
Donderdag 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30 -17.00 uur

Bezoekadres:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam

Postadres:
Postbus 2150
3000 CD Rotterdam

Back To Top