Basisschool

Kinderdagverblijf

Basisschool

Kinderdagverblijf

Basisschool

Kinderdagverblijf

De Stern is een kindcentrum van Kind en Onderwijs Rotterdam en Kinderdagverblijf in de Wolken. Wij verzorgen onderwijs en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. In 2019 zullen we uitgroeien tot een volwaardig kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Half december wordt het (tijdelijke) gebouw aan de Xerxesweg  opgeleverd. Na oplevering gaan wij ons richten op het in gebruik nemen van de nieuwe schol na de kerstvakantie. Dit noemen we huisvestingsfase 1. In de loop van 2019 of 2020 zullen we verhuizen naar een locatie iets achter de locatie van fase 1.

Op 18 december vindt er een vijfde informatieavond aan de Xerxesweg plaats. U bent welkom vanaf 20:00 uur.

In het kindcentrum leren wij met hoofd, handen en hart. Binnen ons moderne onderwijs is ruime aandacht voor bewegen, natuur en cultuur. Samen met ouders creëren we een vertrouwde maar dynamische omgeving waarin we kinderen stimuleren zichzelf te ontdekken in relatie tot hun/de wereld. Vanuit verwondering onderzoeken wij alles en behouden steeds het goede. Door de inzet van diverse werkvormen leren de leerlingen doorzetten en kritisch denken en behalen daardoor steeds betere resultaten. Kom naar de Stern en vlieg naar grote hoogte met ons.

Bent u nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Sandra Nederlof (directeur)
Mail naar s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl

Visie de Stern

“Onderzoek alles en behoud het goede”

Uitgangspunten de Stern

Op de Stern
Leer je met en van elkaar
• Ontdek en leer je, leer je ontdekken
• Verbinden we mensen en kennis

Hoe doen we dat?

• We ontwikkelen hoofd, handen en hart.
• We bieden een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.
• Met modern onderwijs spelen we in op de onderwijsvraag.
• De leerling ontwikkelt zich op een natuurlijke wijze.
• Er is ruimte voor bewegen.
• Materialen bieden ruimte voor fantasie van de leerling.
• Leerlingen leren zelf na te denken.
• We volgen de leerlingen met het leerlingvolgsysteem.

Schoolgids

Lees onze schoolgids.

In de Wolken pedagogisch beleidsplan de Stern

Lees onze beleidsplan.

De Stern: start in Rotterdam Park Zestienhoven, met ingang van het schooljaar 2018-2019