Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Vlieg met De Stern naar grote hoogte. Onderwijs en opvang met hart, hoofd en handen.

Basisschool De Stern in Park16Hoven is in januari 2019 gestart en is inmiddels uitgegroeid tot Kindcentrum De Stern. Binnen het Kindcentrum werken Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam en KindeRdam kinderopvang op een fijne manier samen. De Stern is een plek waar leren en spelen van en met de natuur centraal staat, en waar ruimte is voor de algehele ontwikkeling van het kind. Kindcentrum De Stern biedt een doorgaande leerlijn van kinderen van 0 tot en met 13 jaar: onderwijs voor groep 1 tot en met groep 8 en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.

Onderwijs

Op Kindcentrum De Stern leren kinderen met hart, hoofd en handen. Er is ruimte voor kunst, cultuur, natuur en beweging. Natuurlijk Onderwijs met ruimte om eigen talenten van kinderen te ontwikkelen. Samen met anderen vormt de basis en kinderen leren van en met elkaar. De leerkracht is een leermeester en een coach die bewust is van haar eigen voor’leef’functie. Het ontwikkelingsmateriaal biedt de kinderen de kans om zelf te ontdekken en te leren. Wij volgen het jaarritme van de natuur en seizoenen, en vieren onze christelijke jaarfeesten. Dit maakt kinderen bewust van het jaarverloop en het draagt bij aan verbondenheid. We bakken brood en eten groenten en fruit uit onze eigen moestuin. We spelen in de natuur en leren van de natuur.

Kinderen doorleven in ons onderwijs een ontdekkingstocht van acht jaar die elk jaar verdiept en verbreedt. Wij bieden vakken aan die dit ondersteunen zoals schilderen, tekenen, toneel en muziek. En ook door kernvakken taal, rekenen en digitale vaardigheden te leren, te doen en te beleven.

Kinderopvang

Kindcentrum De Stern in Park16hoven staat voor opvang in een natuurlijke omgeving waarin kinderen van en met elkaar leren. Binnen het kindcentrum werken kinderopvang en de school nauw samen. Zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en geven kinderen alle ruimte hun talenten te ontwikkelen.


De natuur en het ritme van de seizoenen nemen daarbij een belangrijke plaats in. En zowel op de kinderopvang als in de klas zijn cognitieve vaardigheden net zo belangrijk als sociale intelligentie en creativiteit. Spelen en ontwikkelen doen we met hart, hoofd en handen. Dans, handvaardigheid, schilderen, toneel en muziek: we bieden de kinderen elke week een uitdagend programma. En natuurlijk zijn we veel buiten, we spelen in en leren van de natuur!

Maak kennis met Kindcentrum De Stern!

Bekijk het filmpje (rechts) of klik hier om te kijken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem voor meer informatie contact op:
*Onderwijs: Sandra Nederlof, directeur van Kindcentrum De Stern via info@kc-destern.nl of via  010 – 790 11 61
*Kinderopvang: Daisy Goverde, locatie manager Kindcentrum De Stern via (010) 466 7507 of via  klantadvies@kinderdam.nl.

Vakanties en vrije dagen

Activiteiten