Skip to content

Van ouderinitiatief naar Kindcentrum

Begin 2018 startte er een ouderinitiatief voor een nieuwe school in een  Park 16Hoven. Al gauw bleek via een petitie dat meer ouders in en rond Park 16Hoven een ander soort school voor hun kinderen wilden. Een school waar het kind kind mag zijn, waar rekening wordt gehouden met de leeftijdsfase van het kind en waar natuur, kunst en cultuur samenkomen in de kernvakken. Kind en Onderwijs Rotterdam maakte de wens van deze ouders realiteit door het ouderinitiatief te betrekken bij de oprichting van Kindcentrum De Stern.

Op Kindcentrum De Stern bieden wij natuurlijk en eigentijds onderwijs vanuit het christelijke gedachtegoed. Binnen ons onderwijs is ruime aandacht voor beweging, cultuur en natuur.

Natuurlijk onderwijs en opvang bij Kindcentrum De Stern is onderwijs en opvang dat hoofd, hart en handen aanspreekt. We geven kernvakken zoals rekenen, taal en digitale vaardigheden, maar ook vakken die bijdragen aan kunstzinnige en creatieve vaardigheden. We schilderen, tekenen, spelen toneel en maken muziek.
We bakken brood en verbouwen groenten in onze eigen moestuin. De natuur speelt hierin een belangrijke rol, omdat ons onderwijs meebeweegt met de seizoenen. De kinderen zijn in contact met de natuur en worden aangemoedigd om niet alleen te spelen in, maar ook om te leren van alles wat de omgeving biedt.
Tijdens de jaarfeesten verbinden wij ons aan onze christelijke achtergrond en het ritme van het jaar.

Bij KC-De Stern leren kinderen van en met elkaar. Ze oefenen in samenwerken, samen leven en het oplossen van problemen op een plek met mooie, rijke materialen die hen inspireert tot onderzoeken. Zo ontwikkelen ze naast cognitieve kennis ook hun fysieke, sociale en creatieve intelligentie.
Ons uitgangspunt is, dat kinderen leren door het onderwijs te beleven.
We leren het hen zelf doen met Hoofd, Hart en Handen.

Back To Top