Skip to content

Fabels

In groep 4 wordt er gewerkt met de verhalen en rijke beelden uit de fabels. Menselijke- en sociale waarheden komen tot leven. Fabels en legenden zijn de rijke bronnen van de vertelstof voor groep 4. Fabels gaan over dieren die een menselijke eigenschap uitdrukken: de sluwe vos, de wijze uil, de driftige stier, de koppige ezel, de trotse haan, de trouwe hond, het goedige schaap.

Taal in groep 4

Met behulp van gedichtjes, ritmische oefeningen, reciteren en toneelspel worden het spreken ontwikkeld. Het leren schrijven sluit aan op wat de kinderen gehoord en zelf gesproken of gereciteerd hebben. Bij het schoonschrift is er veel aandacht voor het vormgeven van de letters en de verbindingen daartussen. De hoofdletter en de punt worden met de introductie van de zin aangeleerd en ook juist gebruik van interpunctie komt aan bod. Het technisch lezen wordt zowel zelfstandig als in groepjes geoefend, daarbij wordt voortgebouwd op hetgeen in de groep 3 is gestart.

In groep 4 wordt er bij het leren lezen en schrijven wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen’. Deze methode sluit uitstekend aan bij de wijze waarop wij het taalonderwijs aanbieden. Na de kerst gaan we naast de voorgenoemde methode, de TaalKast TaalDoen! van AVE-ik gebruiken. Deze methode komt uit het Montessori onderwijs en geeft de kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en gedifferentieerd naar het eigen niveau te werken.

Rekenen in groep 4

De kinderen leren zich vrij te bewegen met de getallen, door middel van de vier hoofdbewerkingen. Ook worden de tafels van 1 t/m 5 ontdekt door eerst rijen te maken. Getallen tot 100 worden verdeeld en verhaalsommen worden geïntroduceerd. In groep 4 wordt ook gestart met het oefenen van klokkijken en tijd.

In groep 4 werken we met de Rekenkast Ik wil Rekenen! van AVE-ik gebruiken. Deze methode komt uit het Montessori onderwijs en geeft de kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en gedifferentieerd naar het eigen niveau te werken.

Heemkunde

Twee periodes heemkunde stimuleren de kinderen tot een bewustere en fantasievollere verbinding met de eigen omgeving. De aandacht in groep 4 voor planten, dieren en jaargetijden wordt gewekt. Het gaat hierbij om de beleving van de directe leefomgeving van de kinderen. De onderlinge samenhang en eigen waarneming krijgen nadruk.

Back To Top