Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Het Stern-Team

De juffen en meesters van De Stern zijn bouwers. Zij werken elke dag aan het succes van het Kindcentrum.
Groep 1-2 a wordt geleid door juf Suus en juf Leonie
Groep 1-2b wordt geleid door juf Susan en juf Leonie
Groep 3-4 wordt geleid door juf Roos en juf Vera
Groep 5-6 wordt geleid door juf Mirriam en juf Vera
Groep 7-8 wordt geleid door juf Monique en juf Pascale
Vakleerkracht Gym meester Stephan

De naschoolse opvang wordt verzorgd door juf Eline en juf Premica
De dagopvang wordt verzorgd door Juf Susanne en juf Robin

Op De Stern vinden we het belangrijk dat kinderen worden wie ze zijn. Dat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook onszelf stellen we doelen. We willen blijven leren en willen vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen. Een goede samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders vinden we belangrijk. Wij betrekken ouders bij het aanbod en de ontwikkeling van de kinderen. We beschouwen ouders als educatief-partner.

Directie

Kindcentrum De Stern wordt geleid door Sandra Nederlof.
De leiding van het kindcentrum is in samenwerking met de opvangmanager Esther Wagtendonk

Van ouderinitiatief naar basisschool

Begin 2018 startte er een ouderinitiatief voor een nieuwe school in een  Park 16Hoven. Al gauw bleek via een petitie dat meer ouders in en rond Park 16Hoven een ander soort school voor hun kinderen wilden. Een school waar het kind kind mag zijn, waar rekening wordt gehouden met de leeftijdsfase van het kind en waar natuur, kunst en cultuur samenkomen in de kernvakken. Kind en Onderwijs Rotterdam maakte de wens van deze ouders realiteit door het ouderinitiatief te betrekken bij de oprichting van Kindcentrum De Stern. Een school waar gewerkt wordt met hand, hoofd en handen en waar kunst, cultuur en natuur centraal staan.