Verbeeldings-
kracht

Natuurlijk
vernieuwend
onderwijs

Leer mij het
zelf doen

Spelen
en leren

Het ritme van
de jaarfeesten

Met aandacht

Onderwijs

Het team bouwt elke dag aan het succes van Kindcentrum De Stern.
Groep 1-2 a: juf Suus en juf Leonie
Groep 1-2b: juf Susan en juf Leonie
Groep 3-4: juf Vera en vacature
Groep 5-6: juf Mirriam en juf Christie
Groep 7-8: juf Monique en juf Pascale
Vakleerkracht Gym: meester Stephan

Als team stellen we doelen en willen blijven leren en vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen.

Directie

Sandra Nederlof – Onderwijs
Esther van Wagtendonk – Opvang

IKC Raad

Kindcentrum De Stern heeft een IKC Raad dat instemmingsrecht en adviesrecht heeft voor het beleid op KC-De Stern. De personeelsgeleding bestaat Susan van Logchem (vervangend voorzitter) en Daisy Goverde. De oudergeleding bestaat uit Micklin van Deurne en Hajni Visser (secretaris).

 

Kinderopvang

BSO: Eline, Claudia en Barbara
Kinderdagverblijf: Susan Lisette, Emine, Robin, Barbara, Ruth.

 

Ouders

Op Kindcentrum De Stern vinden we een goede samenwerking tussen ouders, teamleden en kinderen belangrijk. We betrekken ouders dan ook actief bij het aanbod en de ontwikkeling van de kinderen. Ouders zijn onze educatieve partners. Met elkaar zorgen we dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

we het belangrijk dat kinderen worden wie ze zijn. Dat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. . Een goede samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders vinden we belangrijk. Wij betrekken ouders bij het aanbod en de ontwikkeling van de kinderen. We beschouwen ouders als educatief-partner.