Skip to content

Luizen zijn niet vies en horen erbij. De vraag is hoe gaan we er samen mee om? Dat doen we met open communicatie.

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind(-eren) luis en neetvrij naar school te sturen. Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind en/of gezin luisvrij te maken, zelf te controleren en te melden indien er luizen zijn.

De school is verantwoordelijk voor het signaleren van luizen door na iedere schoolvakantie op een woensdagochtend alle kinderen te controleren. Per klas vragen we enkele ouders die mee willen helpen bij deze controle. Via de klassenouder wordt u van de uitslag op de hoogte gebracht.

Back To Top