Skip to content

Waarom een Brede School?

Kindcentrum De Stern wil als school een breed pakket aanbieden dat bijdraagt aan de totaal ontwikkeling van het kind. Onderwijs dat vernieuwend is van aard. Ons doel is om abstracte leerstof belevend te laten worden waardoor de leerstof dieper geworteld raakt in het kind. Dit doen wij door abstracte kernvakken zoals rekenen en taal te verweven met kunst, cultuur, techniek en natuur. Een ander doel van De Stern is duurzaamheid. Dit willen we laten terugkomen in het gebouw zelf maar ook bijvoorbeeld in de knutselwerkstukken die wij samen met de kinderen maken. Handwerken zoals borduren, haken en breien of het maken van kaarsen of aardewerk behoren daarbij tot de mogelijkheden. Tenslotte vindt De Stern mediawijsheid enorm belangrijk. Onder schooltijd wordt er bijvoorbeeld onderwezen in blind leren typen, internetgebruik en leren we de kinderen te werken met Excel, Powerpoint en Word.

Na schooltijd wordt deze missie voortgezet middels het activiteitenaanbod van de Brede School.

Activiteiten van de Brede School

De Brede School laat kinderen kennis maken met activiteiten in workshop vorm. De meeste van deze workshops duren een periode. De thema’s van deze workshops linken we aan de dagen van de week. Zo staat maandag bijvoorbeeld in het teken van natuur. De workshop(s) die plaatsvinden op maandag zijn daarom natuurgerelateerd. Op dinsdag komt cultuur aan bod. Op donderdag staat bewegen centraal en op vrijdag wordt er een workshop aangeboden in het kader van media/techniek en wetenschap. Na een periode wisselen de thema’s van dag.

De Brede School in de praktijk

De Brede School wordt aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Kinderen die willen deelnemen aan een Brede School activiteit schrijven zich hiervoor in voorafgaand aan de periode. De Brede School activiteit begint om 14.15 uur en eindigt tussen 15.15 uur en 15.30 uur. Na de Brede School worden de kinderen opgehaald door hun ouders of door de leidster van de naschoolse opvang. De Brede School activiteiten vragen om een kleine bijdrage, afhankelijk van de activiteit die wordt aangeboden.

Binnenkort zullen de activiteiten die worden aangeboden vanuit de Brede School, de duur van de periode en de kosten hiervan, op deze site worden weergegeven. Ook inschrijven kan dan via de site.

Back To Top