Skip to content

Sprookjes

In groep 3 wordt er gewerkt met de verhalen en rijke beelden uit de sprookjes van Grimm. Menselijke- en sociale waarheden komen tot leven in de sprookjes. Goed en kwaad, heksen en prinsen, het loopt altijd goed af in de sprookjes van Grimm.

Taal in groep 3

In twee taalperiodes worden de letters aangeleerd. Bij het schrijven gaat de leerkracht uit van letterbeelden die voortkomen uit de vertelstof. Zo ontstaat bijvoorbeeld de koningsletter ‘K’. Het schrijven is nauw verbonden met het spreken en luisteren; spraakoefeningen, kinderversjes en toneelspel ondersteunen dit. De motorische vaardigheden, nodig om te kunnen schrijven, worden gestimuleerd door het vormtekenen. Voor de kerstvakantie zijn alle letters en klanken aangeboden en kunnen de kinderen lezen. De letters worden tot de kerstvakantie in blokschrift aangeleerd omdat deze linken aan de leesletters. Als de letters en klanken zijn aangeleerd, wordt na de kerstvakantie ook het schoonschrift aangeleerd.

Rekenen in groep 3

In de rekenperiodes leren de kinderen rekenen vanuit begrip en door te doen, te ontdekken en vervolgens te automatiseren. Er wordt geteld, verdeeld en geordend met kastanjes, kralen en ballen, met handen en voeten, klappen en stampen. De getallenwereld tot de 100 wordt vanuit het bewege

n, met materiaal en op de getallenlijn ondersteund. Bij het aanleren van rekenen met getallen gaan we uit van het geheel, om van daaruit naar de delen te kijken. Een getal kun je op verschillende manieren verdelen, er zijn meer goede oplossingen: 12 = 6 + 6 of 7 + 5 of 3 x 4 of… Vanuit deze verschillende manieren van verdelen, leren de kinderen de hoofdbewerkingen optellen, aftrekken, verdubbelen, verdelen en splitsen kennen.

Heemkunde

Twee periodes heemkunde stimuleren de kinderen tot een bewustere en fantasievollere verbinding met de eigen omgeving. De aandacht in groep 3 voor planten, dieren en jaargetijden wordt gewekt. Het gaat hierbij om de beleving van de directe leefomgeving van de kinderen. De onderlinge samenhang en eigen waarneming krijgen nadruk.

Back To Top