Skip to content

Afgelopen weken hebben we gewerkt aan een rekenblok

Afgelopen weken hebben we gewerkt aan een rekenblok vol getal sprongen, tafels en het tientallig stelsel. Duizenden, honderden, tienen en enen. We leerden zo optellen en aftrekken.

We maakten sprongen op de getallenlijn en stampten en klapten de tafel van 1,2,3 en 10. We hebben ontdekt dat elke tafel een patroon vormt op de tafelzon. Deze week volgt nog de tafel van 5. En dan zit het ervoor nu even op. We laten de tafels even met rust, later pakken we ze weer op.

Back To Top